W PEŁNI KONTROLUJESZ PRACĘ HAL PRODUKCYJNYCH Z DOWOLNEGO MIEJSCA

FUNKCJE I ZASTOSOWANIA SYSTEMU

 • samodzielnie zarządza przebiegiem procesu produkcyjnego (podejmuje i realizuje decyzje o przydziale i kolejności wykonania prac w czasie rzeczywistym),
 • rozdziela prace wszystkim pracownikom zatrudnionym na hali produkcyjnej (halach produkcyjnych),
 • zarządza pracownikami i w sposób ciągły sprawuje kontroluję nad terminowością i jakością ich pracy,
 • reaguje w czasie rzeczywistym na każde odstępstwo w czasach realizacji poszczególnych operacji technologicznych – funkcja automatycznej korekty planu produkcji,
 • zbiera informacje zwrotne o przebiegu procesu produkcyjnego,
 • precyzyjnie oblicza terminy realizacji poszczególnych zleceń, umożliwia zarządzanie terminami wykonania poszczególnych zleceń,
 • symuluje termin zakończenia dla nowych zleceń,
 • zarządza pracami związanymi z logistyką i zaopatrzeniem,
 • dynamicznie przyporządkowuje materiały na zlecenia na podstawie aktualnych stanów magazynowych oraz potwierdzonych terminów dostaw w systemie ERP,
 • zarządza pracownikami magazynu,
 • zarządza procesem kontroli jakości,
 • zarządza współpracą z poddostawcami i kooperantami,
 • zarządza transportem wewnętrznym,
 • zarządza procesami przed i po produkcyjnymi,
 • zarządza przepływem informacji w przedsiębiorstwie (w oparciu o wbudowany elektroniczny obieg dokumentów i komunikator z funkcjami kontroli przepływu informacji i nadzoru nad realizacją poleceń),
 • posiada narzędzie wspomagające i ułatwiające definiowanie procesów technologicznych najbardziej skomplikowanych maszyn i urządzeń składających się z tysięcy części,
 • umożliwia tworzenie szablonów produktów z katalogu (wprowadzenie takiego produktu do produkcji zajmuje kilkanaście sekund),
 • wykonuje automatyczne kosztorysowanie przed i po wykonawcze,
 • umożliwia rozliczenie kosztów produkcji w dowolnym momencie procesu,
 • posiada wbudowane zaawansowane narzędzia umożliwiające import i wymianę danych z innymi systemami (ERP, CAD/CAM itp.),
 • umożliwia wymianę informacji z kontrahentami/dostawcami wykorzystując własny moduł B2B (komunikacja poprzez narzędzia internetowe).

Schemat IPOsystem

Zastosowanie

IPOsystem zarządza:

 • Produkcją jednostkową
 • Produkcją małoseryjną
 • Produkcją seryjną
 • Produkcją masową
 • Montażem
 • Utrzymaniem Ruchu
 • Remontami
 • Pracami budowlanymi
 • Projektowaniem

Sprawdź dostępne analizy systemu