ZAWSZE DOKŁADNIE WIESZ CO ZROBIĆ, ABY ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ TWOICH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

ANALIZY IPOSYSTEM

Na podstawie gromadzonych danych oraz algorytmów decyzyjnych IPOsystem umożliwia tworzenie dowolnych analiz związanych z zasobami, procesami, produktami i odbiorcami. Szablony analiz przygotowywane w trakcie procesu wdrożeniowego uwzględniają specyfikę produkcji i potrzeby każdego z Klientów.

Przykłady takich analiz:

 • Rozliczanie czasu pracownika wraz z oceną ich wydajności
 • Stopień wykorzystania planowanego czasu pracy poszczególnych pracowników i maszyn
 • Porównanie i statystyka zrealizowanych technologii i operacji
 • Analiza czasu pracy wg grup czynności (w czasie bieżącym i planowanym)
 • Analizy tzw. "wąskich gardeł"
 • Analizy obciążenia i wydajności poszczególnych procesów i zasobów

IPOsystem wspiera procesy planowania strategicznego i umożliwia podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa w zakresie m.in.:

 • Optymalizacji zatrudnienia w odniesieniu do potrzeb w danym okresie czasu.
 • Optymalizacji procesów inwestycyjnych związanych z wydajnością maszyn i urządzeń
 • Optymalizacji procesów produkcyjnych związanych z funkcjonowaniem "wąskich gardeł".
 • Poprawy efektywności poszczególnych procesów technologicznych
 • Wdrażania efektywnych systemów premiowych

Zobacz, co zyskasz po wdrożeniu systemu