WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI W TWOJEJ FIRMIE WZROŚNIE DO 20% PO ROKU OD URUCHOMIENIA IPOSYSTEM

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI JAKIE DAJE IPOSYSTEM

 • Znacząca redukcja kosztów zarządzania produkcją - ograniczenie kosztów planowania produkcji, kosztów dystrybucji informacji na obszar produkcyjny i zbierania informacji zwrotnych - osoby dozoru, do tej pory zajmujące się planowaniem i rozdziałem prac na halach produkcyjnych zostają zwolnione z tego obowiązku i mogą poświęcić cały swój czas na techniczne doskonalenie procesów i wsparcie swoją wiedzą pracowników produkcyjnych.
 • Znaczący wzrost wydajności produkcji poprzez poprawę jej organizacji i ograniczenie do minimum przestojów. Następuje maksymalizacja wykorzystania dostępnego czasu pracy wszystkich pracowników bezpośrednio produkcyjnych - IPOsystem całkowicie eliminuje straty czasu pracowników na przekazywanie informacji planistycznych (informacje o kolejności i zakresie realizacji kolejnych prac przez każdy z zasobów) oraz optymalizuje zazębianie się poszczególnych operacji technologicznych (eliminuje przerwy i błędy).
 • Znaczący wzrost (nawet o 30% ) wydajności pracy poszczególnych pracowników – pełna kontrola wykorzystania czasu pracy przez pracownika i jego osobistej wydajności. Możliwy dodatkowy wzrost zaangażowania pracowników dzięki skojarzeniu ze skutecznym systemem premiowym przygotowanym na podstawie systemowej oceny wydajności pracowników.
 • Poprawa organizacji i wzrost wydajności pracy służb około produkcyjnych – zaopatrzenia, magazynu, transportu wewnętrznego, kontroli jakości, itp. (optymalizacja zarządzania magazynem i wydawaniem materiałów na produkcję – system rezerwuje materiał pod konkretne zlecenie)
 • Likwidacja lub ograniczenie do minimum buforów międzyoperacyjnych.
 • Optymalizacja zapasów i produkcji w toku.
 • Możliwość uwolnienia powierzchni hal produkcyjnych i zwiększenia cash flow przedsiębiorstwa.
 • Natychmiastowa reakcja na odchylenia w procesie produkcji (awarie, zmiany zleceń, zwiększona/zmniejszona wydajność zasobu) – automatyczna, bez koniecznej ingerencji człowieka.
 • Pełna kontrola nad terminami wykonania zamówień – możliwość symulacji i zarządzania w czasie rzeczywistym terminami wykonania poszczególnych zleceń.
 • Maksymalne wykorzystanie „wąskich gardeł” poprzez optymalizację procesów skorelowanych (np. półprodukty, dostawa materiałów, narzędzia, itp.)
 • Optymalizacja planów produkcyjnych.
 • Skrócenie cyklu produkcyjnego.
 • Zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.
 • Możliwość rejestrowania i analizy zakłóceń oraz problemów (związanych z wydajnością, jakością, przepływem informacji).
 • Możliwość bieżącego monitorowania postępu prac oraz wizualizacji wybranych parametrów i wskaźników związanych z poszczególnymi procesami.
 • Bardzo prosta obsługa zarówno dla osób wprowadzających dane i sterujących procesem jak i dla pracowników fizycznych.
 • Proces wdrożenia nakierowany na podniesienie efektywności działania organizacji.
 • Gwarancja skuteczności wdrożenia poprzez konieczność pracy w systemie – wszelkie niedociągnięcia są od razu weryfikowane przez osoby zarządzające.
 • Możliwość wprowadzania działań usprawniających dzięki szybkiej identyfikacji zakłóceń i problemów.
 • Bezpośredni dostęp do szeregu symulacji i analiz związanych z wydajnością procesów, pracą maszyn i ludzi i innych informacji opisujących rzeczywiste funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Identyfikacja i analiza „wąskich gardeł”.
 • Wsparcie dla decyzji zarządczych związanych z polityką inwestycyjną, polityką zatrudnienia, planowaniem finansowym, procesami restrukturyzacyjnymi.
 • Zgodność z wymogami systemów kontroli jakości ISO / AQAP – IPOsystem wprowadza najwyższe standardy kontroli jakości, umożliwiając pełną identyfikację wszystkich aspektów procesu produkcyjnego nawet po wielu latach od jego realizacji, w czasie kilkunastu sekund.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez znaczące ograniczenie kosztów produkcji lub wzrost jej wydajności.

Dowiedz się więcej o wdrożeniu IPOsystem