Zobacz jak wygląda sprawne wdrożenie zrealizowane przez ekspertów w dziedzinie optymalizacji procesów produkcyjnych

FIRMY PARTNERSKIE

  • IPOTEAM to firma wdrożeniowa, zajmująca się implementacją u klientów innowacyjnego systemu do sterowania produkcją IPOsystem. Firma powstała w 2015 roku jako Partner Wdrożeniowy UIBS Teamwork, Producenta IPOsystemu, na bazie doświadczeń zdobytych podczas szereg wdrożeń IPOsystemu u klientów. Zespół wdrożeniowy IPOTEAM jest niemalże od początku powstania IPOsystemu zaangażowany w jego rozwój.

  • Skuteczne wdrożenie IPOsystemu ma na celu znacząco lepsze zarządzanie samą produkcją ale również optymalizację procesów produkcyjnych i około produkcyjnych w organizacji klienta. W praktyce prowadzi to do pełniejszego wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz przekłada się na wzrost efektywności i ograniczenie kosztów związanych z produkcją jak i logistyką.

  • Proces wdrożenia IPOsystemu u naszych klientów wymaga wcześniejszej analizy procesów, które nierzadko w trakcie wdrożenia podlegają optymalizacji. Podstawą do tego jest wiedza o kliencie, jaką pozyskujemy w trakcie analizy jak i samego wdrożenia oraz wiedza i doświadczenie naszych konsultantów w zakresie optymalizacji procesów pod kątem podnoszenia ich efektywności.

  • W trakcie procesu wdrożeniowego, zespół IPOTEAM analizuje istniejące w organizacji klienta procesy, po czym wspólnie opracowywany jest model działania IPOsystemu dostosowany do konkretnych, zidentyfikowanych w trakcie analizy potrzeb. Model ten, obejmujący m.in. przepływ informacji, jest implementowany w trakcie wdrożenia. W trakcie procesu wdrożeniowego zespół IPOTEAM daje wsparcie w zakresie prac wdrożeniowych konicznych do wykonania po stronie klienta, a po jego wdrożeniu – nadzoruje poprawną pracę IPOsystemu.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zarządzania, którzy na przestrzeni ostatnich 15 lat mają na swym koncie kilkadziesiąt projektów podnoszących efektywność działania i ograniczających koszty działalności operacyjnej, głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale nie tylko. Nasi specjaliści dysponują dużym doświadczeniem nabytym w trakcie projektów efektywnościowych, wdrożeniowych, szkoleniowych jak i restrukturyzacyjnych. m.in. w takich firmach jak PGE, ORLEN, KGHM, Danfoss, Jutrzenka, BEFADO, UNITOP-OPITMA, Polfa-Łódź, Poczta Polska, IBM. Dzięki temu nasi konsultanci z powodzeniem przeprowadzają wdrożenia IPOsystemu u klientów.

Obecnie, we wspólnej z UIBS Teamwork pracy nad rozwojem IPOsystemu, zespół IPOTEAM przekłada swoje doświadczenia wdrożeniowe jak i z zakresu zarządzania na rozwiązania w IPOsystemie, które skutkują optymalnymi dla klientów funkcjami.

  • IPOtech jest firmą konsultingową, która zajmuje się zwiększaniem efektywności i obniżaniem kosztów działania przedsiębiorstw. Powstała w 2012 r., a na początku 2013 r. stała się Partnerem Wdrożeniowy UIBS Teamwork – producenta innowacyjnego systemu zarządzającego produkcją IPOsystem.

  • Głównym celem działania IPOtech jest wdrażanie najefektywniejszych rozwiązań w zakresie optymalizacji pracy i ograniczania kosztów w procesach sterowania produkcją, a IPOsystem jest rewolucyjnym narzędziem, które pozwala w niespotykany dotąd sposób sterować procesami produkcyjnymi i logistycznymi.

  • Wykorzystując możliwości, które niesie z sobą IPOsystem, IPOtech przygotowuje zainteresowane przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu, realizuje jego wdrożenie, a następnie nadzoruje pracę systemu i wspiera Klientów w zakresie dostosowania wypracowanego w trakcie wdrożenia systemu zarządzania z wykorzystaniem IPOsystem do zmieniających się warunków wewnątrz i na zewnątrz firmy.

  • Ponadto, wykorzystując wieloletnie doświadczenia konsultantów w realizacji projektów poprawy efektywności pracy wydziałów produkcyjnych uznanych firm oraz narzędzia analityczne przygotowane przez producenta IPOsystem, IPOtech realizuje usługi w zakresie aktualizacji norm, analizy i zwiększenia wydajności poszczególnych operacji technologicznych i całych procesów.

Wiedza ekspercka IPOtech jest wynikiem blisko 20-letniego doświadczenia i realizacji przez zatrudnionych konsultantów ponad 200 projektów w firmach z różnych sektorów przemysłu, dystrybucji i budownictwa.

Wśród ich klientów są m.in.: Nowy Styl, ES System, DRE, Jutrzenka, Yawal, Scandinavian Tobacco, Poczta Polska, Orlen i inni. Unikatowe doświadczenie we wdrażaniu własnych programów poprawy efektywności i wydajności oraz wspieraniu wdrożeń programów ERP gwarantują optymalne i sprawne wdrożenie IPOsystem. Dodatkowym atutem podczas wdrożenia systemu jest możliwość bieżącej konsultacji wykraczającej poza zakres wdrożenia. Liderem zespołu wdrożeniowego jest Bogdan Niegolewski, uznany konsultant, który uczestniczył w ponad 100 projektach w Polsce i za granicą.

Dowiedz się, jak realizujemy wdrożenia IPOsystem