Twoje przedsiębiorstwo
funkcjonuje perfekcyjnie...

PROCES WDROŻENIOWY

Wdrożenie IPOsystem składa się z następujących etapów

1.

Analiza

przedwdrożeniowa

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

2.

Opracowanie

modelu systemu

3.

Przygotowanie

modelu systemu

4.

Wdrożenie

systemu

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

5.

Optymalizacja

procesów

(opcjonalnie)

6.

Maintanance i nadzór

powdrożeniowy

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

Analiza przedwdrożeniowa

Głównym celem Analizy Przedwdrożeniowej jest przygotowanie warunków pod przyszłe wdrożenie, wraz z opracowaniem zakresu, warunków wdrożenia i szczegółowego harmonogramu wdrożenia.


W ramach Analizy Przedwdrożeniowej, badamy te z elementu funkcjonowania przedsiębiorstwa, które mają wpływ na mechanizmy związane z planowaniem produkcji i proces wdrażania IPOsystem:


  • Strukturę procesów produkcyjnych,
  • Strukturę wyrobów,
  • Infrastrukturę techniczną w zakresie niezbędnym do wdrożenia IPOsystem
  • Opomiarowanie operacji produkcyjnych,
  • Wykorzystywane narzędzia i matryce produkcyjne,
  • Stosowane procedury i obieg informacji,
  • Zasady integracji z istniejącym systemem ERP
  • Liczba, usytuowanie i typ terminali MES
  • Rodzaj i wielkość serwera,
  • Inne aspekty sprzętowe.

Wdrożenie systemu

W ramach Wdrożenia Systemu dokonujemy pełnego wprowadzenia mechanizmów uzgodnionych w trakcie analizy przedwdrożeniowej, włączając w to integrację z istniejącymi systemami. Czas wdrożenia w szacujemy na około 4-8 miesięcy. Precyzyjny harmonogram wdrożenia jest przygotowywany po zakończenie Analizy.

Maintanance i nadzór powdrożeniowy

Zależy nam by efekty naszej współpracy były trwałe i przynosiły wymierne korzyści. Dlatego też oprócz informatycznego wsparcia po zakończonym wdrożeniu (aktualizacje, help-desk, serwis systemowy) proponujemy również dodatkowo płatne wsparcie w zakresie dostosowania wypracowanego w trakcie współpracy systemu zarządzania do zmieniających się warunków wewnątrz i na zewnątrz spółki.

Zobacz zmiany, które zaszły po wdrożeniu IPOsystem u naszych klientów