Odkryj fabrykę
XXI wieku

zarządzaną przez cyfrowego robota – inteligentny autonomiczny system decyzyjny, który samodzielnie zarządza wszystkim zasobami produkcyjnymi na halach, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego

Jak to możliwe?

Sprawdź

UIBS Lider przedsiebiorczosci

Dotacja na zakup IPOsystemu

Tylko teraz możesz otrzymać

zwrot 85% kosztów

zakupu licencji innowacyjnego systemu samodzielnie zarządzającego produkcją IPOsystem. Zapewniamy pomoc w procesie składania wniosku o grant.

e-mail: iposystem@uibs.com.pl
tel.: +48 502 300 450