W pełni kontrolujesz wszystkie aspekty procesów przygotowania i realizacji produkcji

CASE STUDIES

Wybierz spółkę:

  • AFM Defum S.A.

Firma

Andrychowska Fabryka Maszyn Defum S.A.

CASE STUDY:

POBIERZ

Projekt:

Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzającego produkcją IPOsystem.

LIST REFERENCYJNY:

Zobacz

Termin:

Wdrożenie przeprowadzono w okresie IV 2012 - III 2013 r.

PUBLIKACJE:

Zobacz

Sprawdź, kto jeszcze wdrożył IPOsystem